ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ( ติดต่อโดยตรงที่โรงเรียนบ้านบางทองในวันและเวลาราชการ รายละเอียดบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ) 30มีค.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วทึบมาตรฐานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[รายละเอียด]27ธค.60
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านบางทองจัดงานทำบุญโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านบางทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[รายละเอียด]14ธค.60
ประกาศโรงเรียนบ้านบางทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[รายละเอียด]21กย.61
ยกเลิก ประกาศโรงเรียนบ้านบางทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนบ้านบางทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3[รายละเอียด]4 ตค.61